Calam Lynch

Calam Lynch (1994) – . גובה, משקל, יום הולדת, צבע עיניים, צבע שיער.

Calam Lynch גובה, משקל, יום הולדת, צבע שיער, צבע עיניים
יום הולדת: 7 בנובמבר 1994
גיל: 28 שנים
גלגל המזלות:
מקום לידה: אנגליה
גובה
סנטימטר:
רגל:
אינץ':
משקל
קילוגרם:
ליברה:
מראה חיצוני
צבע עיניים: שחורות
צבע שיער: שחור