Kelly Price

Kelly Price (1973) – . גובה, משקל, יום הולדת, צבע עיניים, צבע שיער.

Kelly Price גובה, משקל, יום הולדת, צבע שיער, צבע עיניים
יום הולדת: 3 באפריל 1973
גיל: 51 שנים
גלגל המזלות:
מקום לידה: ארצות הברית
גובה
סנטימטר:
רגל:
אינץ':
משקל
קילוגרם:
ליברה:
מראה חיצוני
צבע עיניים: חום
צבע שיער: שחור