امروز – تولد افراد مشهور

کلتون دیکسون
30 ساله (1991)
کلتون دیکسون

Gabrielle Dennis
40 ساله (1981)
Gabrielle Dennis

, , ,

کارولینه شوخ
40 ساله (1981)
کارولینه شوخ

Tava Smiley
50 ساله (1971)
Tava Smiley

,

Shiamak Davar
60 ساله (1961)
Shiamak Davar

مانولو اسکوبار
90 ساله (1931)
مانولو اسکوبار

, ,

Romina Lanaro
35 ساله (1986)
Romina Lanaro

جوی برایانت
45 ساله (1976)
جوی برایانت

,

Vanessa Guzman
45 ساله (1976)
Vanessa Guzman

,

آرت پارکینسون
22 ساله (2001)
آرت پارکینسون

Federico Russo
24 ساله (1997)
Federico Russo

Sam Pottorff
26 ساله (1995)
Sam Pottorff

,

Enca Haxhia
26 ساله (1995)
Enca Haxhia

,

جنت لئون
31 ساله (1990)
جنت لئون

,

Janine Tugonon
32 ساله (1989)
Janine Tugonon

,

جامی لور
34 ساله (1987)
جامی لور

, ,

Lesya Nikityuk
34 ساله (1987)
Lesya Nikityuk

,

Lisa Morales
36 ساله (1985)
Lisa Morales

,

Actress Rebecca Ferguson
38 ساله (1983)
Actress Rebecca Ferguson

خورخه والدیویا
38 ساله (1983)
خورخه والدیویا

Angela Sun
39 ساله (1982)
Angela Sun

Atom Araullo
39 ساله (1982)
Atom Araullo

نائوهد سیروسی
39 ساله (1982)
نائوهد سیروسی

, ,

Louis Oosthuizen
39 ساله (1982)
Louis Oosthuizen

Maximilian Simonischek
39 ساله (1982)
Maximilian Simonischek

Jose Bautista
41 ساله (1980)
Jose Bautista

Fabrizio Bucci
42 ساله (1979)
Fabrizio Bucci

Louis-José Houde
44 ساله (1977)
Louis-José Houde

,

Mariusz Zaniewski
44 ساله (1977)
Mariusz Zaniewski

Natalia Vasko
49 ساله (1972)
Natalia Vasko

کریس کاتان
51 ساله (1970)
کریس کاتان

, ,

Kacey Ainsworth
51 ساله (1970)
Kacey Ainsworth

Rodney Carrington
53 ساله (1968)
Rodney Carrington

Tiberio Timperi
57 ساله (1964)
Tiberio Timperi

,

ایواندر هالیفیلد
59 ساله (1962)
ایواندر هالیفیلد

جنیفر هالیدی
61 ساله (1960)
جنیفر هالیدی

,

سانی دئول
64 ساله (1957)
سانی دئول

, ,

Veronica Castro
69 ساله (1952)
Veronica Castro